Lingsoft Language Services'n ylläpitämään JHS-sanastoon on koottu, harmonisoitu ja korjattu valtaosa julkaistujen JHS-suositusten termeistä.

 

JHS-sanasto on ensisijainen lähde suosituksissa käytettävien termien ja lyhenteiden määrittelyssä. Sanastoa päivitetään ja laajennetaan tarpeen mukaan niin suositustyöryhmien kuin muualta saatujen ehdotusten ja palautteiden perusteella.