JHS-uutiskirje 1/2020

Uusia ja päivitettyjä suosituksia

 

Seuraavat suositukset on julkaistu:

 

JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat (uusi suositus)

 

Suositus sisältää julkisen hallinnon yhteisen loogisen tietomallin ja yhteiset mallintamisohjeet yhdenmukaisen kansallisen tason paikkatietoaineiston tuottamiseksi rakennukset ja rakennelmat -teemasta. Suosituksessa määritellään mm. tavat aikaulottuvuuden hallitsemiseksi sekä annetaan 2,5D- ja 3D-geometrioiden muodostamisohjeet. Suositus mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa julkishallinnon eri organisaatioiden tuottama paikkatietoaineisto on yhdenmukaista ja laadukasta koko Suomen kattavalta alueelta.

 

JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia (päivitetty versio 2.0)

 

JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus (päivitetty liite 1)

 

JHS 203 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta (päivitetty päädokumentti ja liite 1, poistettu liite 2)

 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) päätti toimintansa 31.12.2019. Tällöin sovittiin silloisen pääsihteerin kanssa, että edellä mainitut suositukset julkaistaan ilman normaalia hyväksymismenettelyä.

 

 


» Muut uutiset