Poistetut JHS-suositukset

Seuraavat suositukset on poistettu suosituskannasta:

 • JHS 101 Kiinteistötunnus
 • JHS 102 Määräalatunnus
 • JHS 103 Vuokra-aluetunnus
 • JHS 104 Rakennustunnus
 • JHS 105 Kaava- ja rakennuskieltotiedot
 • JHS 107 Valtion virastoja ja laitoksia yhteystietoineen ja kirjaintunnuksineen
 • JHS 108 Henkilöstön koulutustietojen luokittaminen
 • JHS 109 Huoneiston tunniste
 • JHS 110 Kuntien numerotunnus
 • JHS 111 Suositusten viitemalli
 • JHS 112 Rakenteellisten tietojen esittäminen ja kuvaaminen
 • JHS 113 Tietojen rajaaminen
 • JHS 114 Tietojen tilaaminen
 • JHS 115 Viestien esittäminen
 • JHS 116 Paikkatietojen yhteiskäytön suositusten viitemalli
 • JHS 117 Paikkatietojen esittäminen ja kuvaaminen
 • JHS 118 Tietojen rajaaminen sijainnin avulla
 • JHS 119 Yleinen paikkatietosanoma
 • JHS 120 Kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden, määräalojen ja vuokra-alueiden numeerinen raja-aineisto
 • JHS 121 Toimialaluokitus (katso JHS 186)
 • JHS 122 Kuntien luokitusjärjestelmä (katso JHS 186)
 • JHS 123 Valtioiden ja maiden luokitusjärjestelmä (katso JHS 186)
 • JHS 124 Sektoriluokitus (katso JHS 186)
 • JHS 125 Rakennusluokitus (katso JHS 186)
 • JHS 126 Sosioekonomisen aseman luokitus (katso JHS 186)
 • JHS 127 Menettelytavat sanomien laadinnassa ja JHS-työssä
 • JHS 128 Tuoteluokitus (katso JHS 186)
 • JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet (katso JHS 190)
 • JHS 130 Sähköpostiosoitteet ja hakemistotiedot
 • JHS 131 Toimistoalan SFS-standardien käyttö julkishallinnossa
 • JHS 132 Sähköposti asioinnissa
 • JHS 134 Kaava-, tonttijako- ja rakennuskieltotunnukset
 • JHS 137 Tietotuoteseloste 
 • JHS 138 Kiinteistötunnus, määräalatunnus ja käyttöoikeusyksikkötunnus
 • JHS 139 Menettelytavat EDI-sanomien ja -soveltamisohjeiden vahvistamiseksi JHS:iksi
 • JHS 140 Koulutusluokitus (katso JHS 186)
 • JHS 141 Yleisesti käytössä olevien tietojen esitystapa
 • JHS 142 Vuokraoikeuden laitostunnus ja vuokra-aluetunnus
 • JHS 144 Sähköisten lomakkeiden metatiedot ja esitysmuodot
 • JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa
 • JHS 147 Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu (katso VAHTI 2/2010)
 • JHS 148 Maankäyttöluokitus (katso JHS 186)
 • JHS 149 Asianhallinnan toteuttaminen
 • JHS 150 Ammattiluokitus (katso JHS 186)
 • JHS 151 Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus (katso JHS 186)
 • JHS 153 ETRS89-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa (katso JHS 196)
 • JHS 154 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako (katso JHS 197)
 • JHS 165 Tietojärjestelmän vaatimusten määrittely osana järjestelmän hankintaa
 • JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus (katso JHS 212)
 • JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta (katso JHS 211)