Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien kustannuslaskenta -suositusluonnos

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS XXX Kuntien kustannuslaskenta.

 

Suositusluonnos on laadittu laajapohjaisessa työryhmässä syksyllä 2017.

 

Suosituksen ensisijainen tavoite on yhtenäistää kuntien kustannuslaskentakäytäntöjä, jotta kuntien ulkoisesti raportoimat taloustiedot (JHS-palveluluokituksen mukaiset kustannukset) olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia.

 

Hyvien kustannuslaskentakäytäntöjen standardointi lisää kuitenkin myös kuntien omaa kustannustietoisuutta ja toimii siten pohjana tuloksellisuuden parantamiselle sekä tekee palveluiden hinnoittelusta läpinäkyvää. Tämä suositus tukee siten kuntien sisäistä sekä ulkoista laskentaa. Suositus sallii jossain määrin erilaiset kohdennustavat, kunhan lopulta päästään riittävällä tarkkuudella vertailukelpoiseen lopputulokseen, riippumatta organisaatiokohtaisista eroista.

 

Ajatuksena on saada yhtenäiset kustannuslaskentasäännöt käyttöön vuodesta 2020 lähtien. Kunnat voivat toteuttaa tässä suosituksessa kuvattua tarkempaa kustannuslaskentaa omiin tarkoituksiinsa, kunhan kunta pystyy kuitenkin tuottamaan ulkoisen raportoinnin kustannustiedot riittävällä laadulla.

 

Myös kustannuslaskenta tulisi pyrkiä automatisoimaan mahdollisimman pitkälle. Kustannuslaskennalla onkin siten yhteys tietojärjestelmien kehittämiseen. Kirjanpito, tili- ja kustannuspaikkarakenne tulisi rakentaa siten, että ne tukevat kustannuslaskennan automatisointia. Kuntien ulkoisesti raportoivat taloustiedot edellyttävät järjestelmiltä valmiutta sähköiseen tiedonsiirtoon.

 

Toivomme, että omassa organisaatiossanne välitätte tiedon palautemahdollisuudesta myös niille tahoille, joiden harkintanne mukaan katsotte olevan mahdollisia palautteen antajia. Konkreettisella palautteellanne on suuri merkitys.

 

Palautetta toivotaan erityisesti liitteen 1 osalta. Liitteen 1 viides luku keskittyy JHS-palveluluokkakohtaisten kustannusten laskentaan.

 

Tämä on palautekierroksen 1. vaihe.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa työryhmän editori Heli Salmi, heli.salmi(at)netum.fi.

 

Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

Kuntien kustannuslaskenta -suositusluonnos ja liite (zip-tiedosto)

 

 


» Muut uutiset