JHS 202 Kansalaishavainnot

Hankkeen tavoitteena on koota kansalaishavaintoihin liittyvät parhaat käytännöt JHS-suositukseen. Suosituksen ensisijainen käyttäjäryhmä on julkisen hallinnon edustajat, jotka suunnittelevat ja toteuttavat kansalaishavaintojen keräämistä.

 

Suosituksen avulla kansalaishavaintoja keräävät viranomaiset voivat suunnitella havaintojen keräämisen, varastoimisen, laadunvarmistuksen, yhteentoimivuuden ja jakamisen tehokkaasti, ottaen huomioon kerättyjen tietojen käyttöoikeudet ja jatkokäyttömahdollisuudet.

 

Laadittava suositus sisältää parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä kansalaishavaintojen keräämisestä.


Hanketyyppi

Uusi suositus


Dokumentit


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: 

Timo Pyhälahti, Suomen ympäristökeskus, timo.pyhalahti(at)ymparisto.fi

Työryhmän editorit: 

Matti Lindholm, Suomen ympäristökeskus, matti.lindholm(at)ymparisto.fi

Pekka Sarkola, Gispo Oy, pekka.sarkola(at)gispo.fi

Työryhmän jäsenet:

Mari Laakso, Maanmittauslaitos (FGI)

Kimmo Murto, Luonnonvarakeskus

Kari Lahti, Luonnontieteellinen keskusmuseo (LUOMUS)

Jaana Halonen, Kuntaliitto

Annukka Varteva, Helsingin kaupunki / ForumVirium / 6Aika

Olli Sallasmaa, Geologian tutkimuslaitos

Achim Drebs, Ilmatieteen laitos

Marjo Hippi, Ilmatieteen laitos

Ari-Juhani Punkka, Ilmatieteen laitos

Ville Kotovirta, VTT

Minna Anthoni, EVIRA

Sanna Marttinen, LYNET


Tilanne

Hanke on päättynyt


Valmistuu

Suositus julkaistiin 31.5.2018


Tietoja päivitetty

2018-05-31