Palautepyyntö: JHS 212 ICT-palvelujen palvelutasonhallinta (aiemmin: JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus) -päivitys, 2. vaihe

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) pyytää palautetta päivitetystä suosituksesta JHS 212 ICT-palvelujen palvelutasonhallinta. Suosituksen numero ja nimi oli aiemmin JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus.

 

Suositus kuvaa julkisessa hallinnossa käytettävien keskeisten ICT-palvelujen palvelutasonhallinnan termit, prosessivaiheet ja palvelutasoa mittaavat suorituskykymittarit. Lisäksi suositus kattaa asiakastyytyväisyyden mittaamisen sekä ICT-palveluntuottajan sanktiointiperiaatteet.

 

Suositusluonnos oli palautekierroksen ensimmäisessä vaiheessa 25.4.-23.5.2019 välisenä aikana. Työryhmä on merkinnyt kunkin annetun palautteen perään vastineensa käyttäen vaihtoehtoja: Hyväksytty / Huomioitu / Ei toimenpiteitä / Hylätty. Tällä toisella palautekierroksella pyydetään palautetta ensimmäisen kierroksen palautteiden pohjalta tehtyihin muutoksiin eli suositusluonnoksen päivitettyyn versioon.

 

Tämä on palautekierroksen 2. vaihe.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antavat tarvittaessa Juha-Pekka Leskinen, juha-pekka.leskinen(at)netum.fi tai Anna Tuominen, anna.tuominen(at)netum.fi

 

Tietosuoja

Keräämme palautepyynnössä vastaajan nimen, organisaation (tai ”Yksityishenkilö”), sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Palautteenantoajan umpeuduttua palautekooste julkaistaan verkkosivustollamme ja toimitetaan työryhmälle. Palautekoosteessa listataan ainoastaan palautteenantajien antama tieto organisaatiosta.

 

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään yhteydenpitoon mahdollisten lisäkysymysten vuoksi. Yhteystiedot voidaan antaa työryhmälle lisäkysymysten esittämistä varten.

 

Annetut tiedot hävitetään suositushankkeen päättymisen (tai keskeytymisen) jälkeen.

 

Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

 

 


» Muut uutiset