JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus (SLA) -päivitys

Hankkeen tavoitteena on päivittää voimassaoleva JHS 174. Lopputuloksena on päivitetty suositus, jossa:

  • päädokumenttia on kevennetty tarpeen mukaan niin, että se sisältää yleensä sovellettavat palvelutasot yksinkertaisessa muodossa
  • liite 1 (varsinainen SLA-sopimusliite) on vanhaa suositusta helppokäyttöisempi ja tarjoaa käyttökelpoisen työkalun palvelutoimittajille ja hankintayksiköille sopia palvelutasoista
  • on huomioitu muuttuneen lainsäädännön vaatimukset ja vielä lausunnolla olevat lakiesitykset mahdollisuuksien mukaan
    • julkisen hallinnon linjaukset tiedon sijainnista ja hallinnasta
    • HE 60/2018: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
  • huomioidaan myös uudet palvelumallit/teknologiat kuten SaaS, PaaS ja IaaS
  • huomioidaan miten palvelukokonaisuuksia tulisi mitata, raportoida ja sanktioida yksittäisten komponenttien sijaan, etenkin jos kyseessä on sama toimittaja.

Ensimmäisen vaiheen palautteen perusteella todettiin, että suosituksen sisältö tulee muuttumaan niin paljon, että suositus tullaan numeroimaan ja nimeämään uudelleen: JHS 212 ICT-palvelujen palvelutasonhallinta (SLM).


Hanketyyppi

Suosituksen päivitys


Dokumentit

Hanke-ehdotus 2.11.2018

Palautepyyntö hanke-ehdotuksesta 2.11.2018

Palautekooste hanke-ehdotuksesta 3.12.2018

Palautevastine hanke-ehdotuksesta 3.12.2018

Hankesuunnitelma 6.2.2019

Palautepyyntö (1. vaihe) 25.4.2019

Palautekooste (1. vaihe) 24.5.2019

Palautevastine 1. vaiheen palautteeseen 10.6.2019

Palautepyyntö (2. vaihe) 13.8.2019

Palautekooste (2. vaihe) 2.9.2019

Palautevastine 2. vaiheen palautteeseen 18.9.2019


Työryhmä

Hanke tehdään asiantuntijatyönä ilman erillistä työryhmää.

Asiantuntijatehtävät: Juha-Pekka Leskinen, juha-pekka.leskinen(at)netum.fi

Asiantuntija- ja editoritehtävät: Anna Tuominen, anna.tuominen(at)netum.fi


Tilanne

Hanke on päättynyt. Suositus hyväksytty Juhtan kokouksessa 9.10.2019.


Valmistuu

Syksyllä 2019


Tietoja päivitetty

2019-10-09